PRINT SEND TIL EN VEN
Gammelsø Vandværk, Møn

Hyppigt stillede spørgsmål


Hvad koster en m3 vand?
Svar: I 2010 er prisen i alt mere end 65 kr. (inklusive vandafledningsafgift), men Gammelsø Vandværks pris for 1 kbm vand er kun 9,51 kr. incl. Moms.


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 125 liter pr. person pr. døgn.


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Vandet som Gammelsø Vandværk leverer har en hårdhed på mere end 18, hvilket betragtes som hårdt.


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet?
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Selvfølgelig må du det, blot du husker at det koster mange penge.


Må jeg bruge vand til at vande min have?
Svar: Naturligvis må du det, blot du betaler din vandregning   ;-)


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Vandkvaliteten kontrolleres løbende efter de forskrifter, som Vordingborg Kommune har udstukket med hensyn til et prøvetagningsprogram.

Såfremt analyseresultaterne ikke overholder gældende grænseværdier, bliver kommunen og embedslægen orienteret herom, og Gammelsø Vandvæk skal redegøre herfpr samt forbedre resultaterne ved at ændre på vandbehandlingen.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Bestyrelsen står altid til din rådighed, og er meget glad for (også) en sådan henvendelse, da det sparer dig og de øvrige forbrugere for at Vandværket skal rense grundvand, der blot går til spilde.


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Alle stophaner er placeret i skellet, eller umiddelbart inden for. Såfremt du vil hav den nøjagtige placering at vide, så kontakt formanden.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: JA, er du i tvivl, efter at kontrolleret den ved at aflæse måleren 'dagligt' og notere resultatet, så du kan se 'udviklingen', så ringer du blot til Bestyrelsen.


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Det er en MEGET god idé. Aflæs og notér resultatet mindst én gang om måneden. Se efetr om det lille 'vingehjul' i vandmålere bevæger sig selv om der ikke bruges vand, fore så er de noget galt, og du kommer til at betale for vand du ikke har fået nytte af.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Du er velkommen til at ringe til Bestyrelsen.


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: klik her


Hvad vil det sige, at være andelshave i vandværket?
Svar: Gammelsø Vandværks vedtægter finder du her.


 

Vidste du at..

Vidste du at...