PRINT SEND TIL EN VEN
Gammelsø Vandværk, Møn

Vandmålere
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer (alene af Gammelsø Vandværk) og aflæsninger, der foretages af dig som forbruger.

Vær opmærksom på, at det er grundejeres / dit ansvar at sørge for, at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåleren, hvilket betyder, at dækslet til målerbrønden ikke skal være dækket af jord og grus, ligesom der ikke skal gro / hænge planter ind over målerdækslet.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere ved alle ejendomme. Vandmåleren er normalt placeret umiddelbart i eller ved skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmåleren samt målerbrønden (med låg), og har dermed til enhver tid ret til at udskifte og efterse vandmåleren, og af den årsag er det ikke tilladt at foretage indgreb i målerbrønden og på måleren, ligesom plomben ikke må brydes. 
 


 Sådan virker din vandmåler
 

Vandet til din ejendom strømmer igennem vandmåleren.

I vandmåleren sidder et lille vingehjul, som bliver presset rundt, når vandet strømmer forbi– altså når der er et forbrug af vand i ejendommen.
Hvis alle vandhaner er lukket, ingen maskiner (incl. WC) tager vand ind, SKAL det lille vingehjul ikke bevæge sig, det er din sikkerhed for, at der ikke er utætheder i din vand-installation.

Hvis vingehjulet alligevel bevæger sig, har du et problem, og bør kontakte en VVS-smed (se evt. dette link, der er den VVS, som dit vandværk benytter) hurtigst muligt, så din vandregning ikke bliver urimelig høj.

Til top

AKTUELT

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen: 

-send mail
-og se hvem der nu er i bestyrelsen
 

Vandværkets postadresse:

Gammelsø Vandværk AMBA
v/Gorm Schack Grundahl

Formand
Privat: Frenderupgade 50

4780 Stege
Tlf.: 42 32 39 36

E-mail: 

Gammelsoe-Vandvaerk@Hotmail.dk

 

Bank: Møns Bank, 6140-2069696
CVR-nr.: 27791697

Se Gammelsø Vandværks beliggenhed på et kort:
Æbelnæsvej 12A

4780 Stege
 

-og lidt fra DMI om vejret i området.