PRINT SEND TIL EN VEN
Gammelsø Vandværk, Møn

Indvindingsboringer

Gammelsø Vandværk havde i alt 3 boringer i 'nabolaget', hvorfra der indvindes vand. Det er dog kun vand fra to boringer der benyttes, da kvaliteten af vandet fra den tredje boring er for ringe. Den tredje boring har vi derfor nedlagt i 2014.

Vandværket har rettigheder til årligt at indvinde 40.000 m3 vand, hvoraf der skal betales diverse grønne afgifter til 'Det offentlige'.

 

Efter der blev opsat vandmålere er Vandværkets 'forbrug' blevet reduceret med ca. 50 %, hvorfor bestyrelsen har fået nedsat Vanværkets indvindingsret til 40.000 kbm årligt, hvilket har reduceret Vandværkets udgifter til indvindingsrettigheder.

 

Såfremt der skulle blive behov for en udvidelse af Vandværkets indvindingsbehov (for eksempel hvis Marienborg Gods, skulle have brug for at blive tilsluttet vort Vandværk), er det fortsat en mulighed, idet Gammelsø Vandværk oprindeligt havde en indvindingstilladelse på 70.000 kbm. (en rettighed vi fortsat har), og vor pumpekapacitet er dimensioneret hertil.

 


Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af:

  • vandet i indvindingsboringer,
  • det færdigbehandlede vand på vandværket,
  • i ledningsnettet og
  • hos forbrugerne.

 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen, og som Vordingborg Kommune kanaliserer videre til vandværket, med besked om hvilke analyser der skal foretages, hvor samt hyppighed af prøvetagningerne.

Der udføres følgende kontroltyper:


• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

På dette link til GEUS finder du alle de analyserapporter, der er foretaget af vandet i Gammelsø Vandværks område.

Til top

 
Vandets hårdhed
Hårdheden opgives i °dH (tyske grader hårdhed) - og vandet karakteriseres efter denne skala:

 

°dH  

Betegnelse

0 - 4  

Meget blødt

4 - 8   Blødt
8 - 12   Middelhårdt
12 - 18   Temmeligt hårdt
18 - 30   Hårdt - Gammelsø Vandværk
> 30   Meget hårdt

Om vands hårhed i Danmark se her.

Til top


Vandtryk

Vandet sendes ud til forbrugerne med et tryk på ca. 3,5 bar.
Afhængigt af hvor stort det samelde forbrug er, kan det forekomme, at vandtrykket hos forbrugerne periodevist er mindre.

Til top