PRINT SEND TIL EN VEN
Gammelsø Vandværk, Møn

Takstbladet som det blev godkendt på generalforsamlingen i marts

-priser for tilslutning, årligt forbrug og kubik-meterpris mv.


På sidste generalforsamling blev
dette takstblad godkendt for perioden 2019.


På generalforsamlingen forelægges bestyrelsens forslag til et takstblad, hvor priser for tilslutning, gebyrer og vandpriser med videre skal besluttes.
Forslaget tager hensyn til kassebeholdning og budgetterede (ny- og re-)investeringer samt forventede vedligeholdelse af dit vandværk.

Priserne for tilslutning til ledningsanlæg og stikledninger reguleres årligt i overensstemmelse med Danva's indeksregulering.

(DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand- og spildevandsforsyning. oreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed).

Her kan du også se, hvem der er blevet valgt til
den ny bestyrelse, samt deres telefonnumre.

(Åbnes som PDF).

 


AKTUELT

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen: 

-send mail
-og se hvem der nu er i bestyrelsen
 

Vandværkets postadresse:

Gammelsø Vandværk AMBA
v/Gorm Schack Grundahl

Formand
Privat: Frenderupgade 50

4780 Stege
Tlf.: 42 32 39 36

E-mail: 

Gammelsoe-Vandvaerk@Hotmail.dk

 

Bank: Møns Bank, 6140-2069696
CVR-nr.: 27791697

Se Gammelsø Vandværks beliggenhed på et kort:
Æbelnæsvej 12A

4780 Stege
 

-og lidt fra DMI om vejret i området.