PRINT SEND TIL EN VEN
Gammelsø Vandværk, Møn

Generelt om bestyrelsesmøder

-noterne fra møderne kan læses længere nede på siden.

Bestyrelsen samles til møder, når det er påkrævet; i øvrigt er der altid en løbende kontakt mellem medlemmerne ligesom firmaet, der servicerer Vandværket, involveres når der er behov herfor.
Skriftligt materiale sendes vedhæftet e-mails eller fordeles som fotokopier ligesom telefonisk kontakt er udbredt, dette for at sikre, at bestyrelsen er løbende orienteret om tiltag, der rører sig af betydning for vandværket.
I øvrigt er alle i bestyrelsen boende i området, hvor man derfor kan mødes på 'to-mandshånd' og uformelt taler om de ting, der optager bestyrelsen.

Forårsaget af disse 'teknologiske' muligheder, er det derfor ikke nødvendigt for bestyrelsen at samles fysisk nær så ofte, som det tidligere har været nødvendigt at gøre, men nu i stedet kan nøjes hermed, når der opstår sager af betydning.

Klik på en dato herunder,  for at se hvad bestyrelsen har diskuteret på det pågældende møde.

Der er ikke tale om egentlige referater, men kun 'noter' om det, som bestyrelsen har diskuteret på det pågældende møde, idet der ind imellem tales om emner, såsom nye leverandører og priser på tilbud med videre, der ikke skal og kan offentliggøres før eksempelvis et tilbud 'er i hus'.Noter og referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

(Åbner i Word eller som PDF i nyt vindue)

 

2018/2019:

2019 0329 Referat fra Generalforsamlingen

2019 0329 Formandsberetning for 2018

2019 0228 Hos Martin Hansen

2019 0213 Hos Gorm Schack Grundahl
2018 0927 Hos Kenn Simonsen


2017/2018:

2018 0323 Referat fra Generalforsamlingen
2018 0323 Formandsberetning for 2017
2018 0226 Hos Anders Krarup-Christensen

2018 0217 Avisomtale
2017 0914 Hos Martin Hansen


2016/2017:

2017 0331 Formandsberetning for 2016

2017 0309 Hos Gorm Schack Grundahl
2017 0126 Hos Kenn Simonsen

2016 0908 Hos Flemming Petersen
2016 0513 Referat fra ekstraordinær G-forsamling
2016 0513 Formandsberetning til ekstra-ordn. GF

2016 0420 Hos Anders Krarup-Christensen


2015/2016:
2016 0331 Referat fra Generalforsamlingen
2016 0331 Formandsberetning for 2015
2016 0218 Hos Martin Hansen

2015 1022 Hos Gorm Schack Grundahl 

2014/2015:
2015 0327 Referat fra Generalforsamlingen
2015 0327 Formandsberetning for 2014
2015 0219 Hos Kenn Simonsen
2014 0508 Hos Flemming Petersen


2013/2014:
2014 0328 Referat fra Generalforsamlingen
2014 0328 Formandsberetning for 2013
2014 0310 Hos Anders Møller
2014 0204 Hos Martin Hansen

2013 1125 Hos Gorm Schack Grundahl
2013 1017 Hos Flemming Petersen
2013 0613 Hos Ole Pedersen

2012/ 2013:
2013 0322 Referat fra Generalforsamlingen
2013 0322 Formandsberetning for 2012
2013 0306 Hos Gorm Schack Grundahl

2013 0207 Hos Flemming Petersen

2012 1129 Hos Kim S. Pedersen

2012 1029 Hos Gorm Schack Grundahl
2012 0830 Hos Ole Pedersen
2012 0726 Hos Flemming Petersen
2012 0402 Hos Kim S. Pedersen

2011/2012:

2012 0321 Referat fra Generalforsamlingen
2012 0321 Formandsberetning for 2011
2012 0220 Hos Bo Øbo Nielsen
2012 0123 Hos Ole Pedersen
2011 1103 Hos Flemming Petersen
2011 0908 Hos Gorm Schack Grundahl
2011 0622 Hos Kim S. Pedersen

2011 0321 Generalforsamling på Ny Gammelsø


2010/2011:

2011 0321 Formandsberetning for 2010
2011 0302 Hos Ole Pedersen
2011 0203 Hos Flemming Petersen
2010 1028 Hos Kim S. Pedersen
2010 0914 Hos Ivar Christensen
2010 0421 Hos Flemming Petersen

2010 0324 Generalforsamling i Hjelm Forsm.hus


2009/2010:

2010 0914 Hos Ivar Christensen
2010 0217 Hos Ole Pedersen