PRINT SEND TIL EN VEN
Gammelsø Vandværk, Møn

Gammelsø Vandværk har pligt til at oplyse om private forbrugeres klagemuligheder

-derfor denne information:

Forbrugerklagelovens § 4:

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk
 

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet, dette koster 400 kr. Beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.
 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.
 


AKTUELT