PRINT SEND TIL EN VEN
Gammelsø Vandværk, Møn

 

Hvor starter og slutter ansvaret for vandledningen og vandmåleren?

Se disse to planger:

vandledning
vandmåler

(Åbner begge som PDF-filer i nyt vindue)


Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, det er derfor vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis du ønsker yderligere information og viden om grundvand, kan du læse mere her.
-også denne side indeholder mange interessante oplysninger om 'vandets vej' til dig som forbruger.


Vandanalyser
Ønsker du at få foretaget en analyse af dit drikkevand, er du velkommen til at rette henvendelse til Bestyrelsen. Prisen du skal betale afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.
Gammelsø Vandværk har en plan for hvor ofte, hvor og for hvilke stoffer, der skal kontrolleres; planen er udarbejdet af Vordingborg Kommune, og analyserne foretages af et akkrediteret laboratorium, Dons'.

Klik her for at se analyseresultaterne.Ansvarsfraskrivelse gældende for alle erhvervskunder

Advokaten i vandværkets interesseorganisation FVD anbefaler, at Gammelsø Vandværk indfører en ansvarsfraskrivelsesklausul overfor erhvervskunder.

Det anbefales endvidere, at bestemmelserne om levering af vand placeres på vandværkets hjemmeside, ligesom vandværket bør sende brev til forsyningens erhvervskunder (alle med SE nr.), hvori der henvises til bestemmelserne i regulativet.

 

Klik her for at se den fulde ordlyd af ansvarsfraskivelsen.

(Åbnes som et PDF-dokument i nyt vindue)
 


Drik frisk vand
Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god idé at have en kande med vand stående i køleskabet, så har du altid frisk og koldt vand, og du undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.

 

Undgå metal-afgivelser fra armaturer
Mange armaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet. Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.

 

Se her på Energistyrelsens hjemmeside, om dit armatur er godkendt, og få oplysninger og idéer, såfremt du skal have nyt armatur.

Til top


Forbrugeransvar

Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er Gammelsø Vandværk derfor ikke ansvarlig for.

Vandledninger på privat grund (også kaldet jordledninger) er Vandværket ikke ansvarlig for.


Utætte rør
Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde og kontrollere dine hovedhaner før og efter vandmåleren jævnligt, og checke om hanerne lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og undersøge, om det lille vingejul i vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør du kontakte en VVS-mester / blikkenslager for udbedring, det er ikke lovligt selv at udføre reparationer af vandmåler og haner.


Stophaner
Stophaner, vandmåleren og målerbrønden, der som oftes er placeret ved vejen ca. 30-50 cm. inden for skellet, tilhører Gammelsø Vandværk, og skal derfor altid være nemme at komme til, ligesom det ikke er lovligt at foretage ændringer i installationen, og ej heller er det lovligt at bryde plomperne der sidder på vandmåleren. Undgå endvidere at hæk eller anden beplantning vokser ud over målerbrønden.Flytning
Ved salg / køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift. 

Brug eventuelt dette link til indberetningen.
 

Til top 

 

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen: 

-send mail
-og se hvem der nu er i bestyrelsen
 

Vandværkets postadresse:

Gammelsø Vandværk AMBA
v/Gorm Schack Grundahl

Formand
Privat: Frenderupgade 50

4780 Stege
Tlf.: 42 32 39 36

E-mail: 

Gammelsoe-Vandvaerk@Hotmail.dk

 

Bank: Møns Bank, 6140-2069696
CVR-nr.: 27791697

Se Gammelsø Vandværks beliggenhed på et kort:
Æbelnæsvej 12A

4780 Stege
 

-og lidt fra DMI om vejret i området.