PRINT SEND TIL EN VEN
Gammelsø Vandværk, Møn

Kortlægning af Vandværkets vandledninger 

For at viden om vore nedgravede vandledninger blandt smede, tidligere bestyrelsesmedlemmer og andre i vort forsyningsområde, ikke skal forsvinde ud i den blå luft over tid, har bestyrelsen i Gammelsø Vandværk i 2004 besluttet, at vandværkets vandledninger skal registreres digitalt.

Bestyrelsen tog efter nøje undersøgelser kontakt til firmaet
Thvilum i Jylland, der påtog sig opgaven (mod betaling naturligvis).
Ved denne digitale kortlægning blev ledningernes placering i jorden præcist målt ind ved hjælp af op til otte satelitter i kredsløb om jorden, hvilket gør, at vi nu kan oplyse de virksomheder, der skal grave i vort område, om den nøjagtige placering af vandledningerne, (nøjagtigheden er helt nede på 1-2 cm).
Med denne registrering risikerer vi dermed ikke at få vore ledninger gravet over, og leveringen af vand til dig fortsætter dermed uden afbrydelse.

Uanset om en graveaktør indhenter oplysninger eller ej (hvilket han skal), er han forpligtiget til at udbedre de skader, som han måtte forvolde, uden økonomiske udgifter for Gammelsø Vandværk, fordi vandværket er i stand til at fortælle nøjagtigt, hvor vore vandledninger er placeret.

Med dette tiltag har bestyrelsen imødekommet lovgivningen og sikkerheden for vedvarende vandleverancer til forbrugerne.

Alle entreprenører, der skal grave i Gammelsø Vandværk's forsyningsområde (og alle andre områder), har pligt til at undersøge, hvem der har gravet 'ledninger' (vand, el, telefon og andet) i jorden, før de selv begynder at grave. 
Dette gøres ved, at graveaktørerne henvender sig sig til
'LER-registret', for dér at rekvirere kortmateriale med angivelse af placering af ledninger i det område, de skal grave i.

Nej, der er ikke tale om Gammelsø Vandværks vandledninger, men en situation fra Grækenland, og dér får de 'problemer', når vandledningerne skal digitaliseres.   ;-)
 

AKTUELT