PRINT SEND TIL EN VEN
Gammelsø Vandværk, Møn


Valg til Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der altid finder sted inden udgangen af 1. kvartal, dette ifølge Vandværkets vedtægter § 8, sidst vedtaget den 21. marts 2011.

(åbnes som PDF-dokument).

Der er 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, skiftevis 2 og 3 medlemmer, jævnfør § 10.

I lige år vælges 2 medlemmer.
I ulige år vælges 3 medlemmer.
Herudover skal der hvert år vælges 2 suppleanter samt en revisor.

Kunne du tænke dig at være en del af bestyrelsen, så kontakt et bestyrelsesmedlem, og 'tilmeld' dit kandidatur (jævnfør vedtægterne); det er altid godt at vide, at der er aftagere af vand, der er interesseret i at være aktive medlemmer af bestyrelsen, og dermed interesserer sig for, at samtlige forbrugere får rent drikkevand uden leveringsproblemer. 

Bestyrelsesmedlemmerne er ikke honoreret, bortset fra formanden (herudover er vandværkspasser, revisor og øvrige, der udfører arbejde for Gammelsø Vandværk naturligvis betalt for deres arbejde og indsats).
 

Den nuværende Bestyrelse

 

På generalforsamlingen i marts 2017 har bestyrelsen konstitueret sig, og ser nu således ud (uændret i forhold til 2016): 

Gorm Schack Grundahl, formand,
Frenderupgade 50, 4780 Stege, tlf.: 42 32 39 36,
Gammelsoe-Vandvaerk@hotmail.dk

Flemming Petersen,
Rytsebækvej 29, 4780 Stege, tlf.: 22 18 01 69

Martin Hansen,
Hjelmgade 23, 4780 Stege, tlf.: 20 77 40 25

Kenn Simonsen,
Hjelmvej 29, 4780 Stege, tlf.: 22 32 10 07

Anders Krarup-Christensen,
Hjelmgade 6, 4780 Stege, tlf.: 24 20 17 23

Til top 
 


Bestyrelsen -og de tidligere

 


Klik her for at se hvem der de sidste 15 år har været valgt ind i bestyrelsen for Gammelsø Vandværk.

(åbner i et nyt vindue, som en PDF-fil).
Til top

AKTUELT

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen: 

-send mail
-og se hvem der nu er i bestyrelsen
 

Vandværkets postadresse:

Gammelsø Vandværk AMBA
v/Gorm Schack Grundahl

Formand
Privat: Frenderupgade 50

4780 Stege
Tlf.: 42 32 39 36

E-mail: 

Gammelsoe-Vandvaerk@Hotmail.dk

 

Bank: Møns Bank, 6140-2069696
CVR-nr.: 27791697

Se Gammelsø Vandværks beliggenhed på et kort:
Æbelnæsvej 12A

4780 Stege
 

-og lidt fra DMI om vejret i området.