PRINT SEND TIL EN VEN
Gammelsø Vandværk, Møn

      

Fotos herover fra foråret 2010 er Gammelsø Vandværk i midten; på hver side er det udsigten fra Vandværket.
 
GENERALFORSAMLING FREDAG den 31. MARTS 2017

 

Materiale til brug ved generalforsamlingen vil snart være at finde her, det drejer sig om:

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLINGEN

DAGSORDEN

FORMANDENS BERETNING

REGNSKAB 2016 OG BUDGET 2017

TAKSTBLAD for 2017
INVESTERINGSPLAN 2017 og 5-ÅRSPERIODEN 2018 - 2022

(Åbner alle som PDF-filer, når de er lagt på hjemmesiden)

(21. FEB 2017)


 

TILMELD DIG YDERST TIL HØJRE HER PÅ SIDEN, FOR FREMOVER AT MODTAGE MAILS og/eller SMS  -->

 

 

REFERATER FRA DEN ORDINÆRE OG EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING I 2016 SAMT NOTER FRA AFHOLDTE BESTYRELSESMØDER FINDER DU HER.

(29. JAN 2017)

 

GENERALFORSAMLING AFHOLDT
TORSDAG den 31. MARTS 2016
I HJELM FORSAMLINGSHUS.

-INDKALDELSEN TIL GENERALFORSAMLINGEN
-REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
-FORMANDENS BERETNING

-
REGNSKAB 2015 og BUDGET 2016
-TAKSTBLAD for 2016
-
INVESTERINGSPLAN 2016 og 5-ÅRSPERIODEN 2017 - 2021

(Åbner alle som PDF-filer) 

(14. APR 2016)

 

SE VANDVÆRKETS LEDINGSPLACERING PÅ ET KORT,

NU OGSÅ MED LUFT-FOTOS
KLIK HER

 

VEJLEDNING:

Tryk på luppen i bjælken foroven, begynd at skrive vejnavn og derpå husnr., for at finde den ønskede adresse, og den søgte adresse centreres på skærmen som en gul cirkel.

God fornøjelse.
Læs mere om historien om kortlægningen af vandværkets ledninger her.
(19. FEB 2017)

 

 

UNDGÅ VANDSPILD NÅR DU FORLADER EJENDOMMEN GENNEM LÆNGERE TID

Se vejledning her for hvordan du sikrer dig at der er lukket for vandet, når du forlader din ejendom gennem længere tid (vinter som sommer).
(1. APR 2015) 

 

 

KLAGEREGLER
I foråret 2016 vedtog Folketinget en ny lov om forbrugerklager. Loven gælder kun i forhold til vandværkets (private) forbrugere, som nu kan klage over en sag om leveringsforhold. Det er et krav, at vandværket oplyser forbrugerne om muligheden for at klage.

Se mere her.

(25. MAR 2016)


PRESSEKLIP

Klik her for at se presseklip, som har relation til dig som vandforbruger.

Vi har hentet oplysningerne fra vandværkets interesse-organisation: Danske Vandværker.

(16. JAN 2015)

 


 

 

 


AKTUELT

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen: 

-send mail
-og se hvem der nu er i bestyrelsen
 

Vandværkets postadresse:

Gammelsø Vandværk AMBA
v/Gorm Schack Grundahl

Formand
Æbelnæsvej 12A

4780 Stege
Tlf.: 42 32 39 36

E-mail: 

Gammelsoe-Vandvaerk@Hotmail.dk

 

Bank: Møns Bank, 6140-2069696
CVR-nr.: 27791697

Se Gammelsø Vandværks beliggenhed på et kort:
Æbelnæsvej 12A

4780 Stege
 

-og lidt fra DMI om vejret i området

 

Noter fra bestyrelsesmøde den:
26. JAN 2017

-se tidligere noter herog mobilnr.
-så du kan få besked via e-mail og SMS, når der er nyheder fra Vandværket.

Du vil ikke blive spammet, og det er gratis.

Se yderligere OBS nederst på dette link, klik her.


FROST og TØ

I tider, med skiftende frost og tø, skal du være opmærksom på, om der er sket frostsprængninger af vandinstallationen i din ejendom.

Bestyrelsen opfordrer derfor (især) alle ejere af fritidsejendomme til at checke deres installation for frostsprængninger, enten ved selvsyn, eller ved at kontakte beboere i nærheden af boligen.

 

Ejere af helårsbeboelse skal være opmærksom på, om der i uopvarmede rum er sket  frostsprængninger.

 
Såfremt man har et frostsprængt vandrør, kan det forvolde store skader på bygningen, ligesom vandspild i den forbindelse ikke dækkes af forsikringen.

Vi gør opmærksom på, at én kbm. vand koster ca. 65,00 kr. incl. Moms. med diverse afledningsafgifter til 'det offentlige'.

Se mere her,

og her.